Projekty unijne

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pt. „Zakup nowego urządzenia dla firmy Clarity Skin” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020

Opis operacji:

Operacja będzie polegała na zakupieniu urządzenia do modelowania sylwetki oraz przebudowy skóry. Na obszarze działania LGD nie ma urządzenia tak zaawansowanego technologicznie służącego do modelowania sylwetki, przebudowy skóry. Urządzenie na tle innych urządzeń w tej kategorii wyróżnia się wyjątkową skutecznością.  Aktualnie jest niewiele tych konkretnie urządzeń na rynku. Dodatkowo te najlepsze rezultaty oferujemy w możliwie najniższej cenie, wychodząc na przeciw stereotypom, że jakość równa się cena. Zatrudniony zostanie pracownik na stanowisku handlowca, marketingowca. Do obowiązków nowozatrudnionego pracownika będzie należało przede wszystkim: rozwój mediów społecznościowych, rozwój sieci sprzedaży

Cel operacji: Rozwój firmy poprzez wprowadzenie nowoczesnego urządzenia

Planowane wskaźniki osiągnięcia celu(ów) operacji:
– Liczba utworzonych miejsc pracy- l etat.
– Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa- 1 szt.

Operacja realizowana we współpracy z Lokalną Grupą Działania „Źródło”, ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk.

logo Clarity Skin

Wybierz zabieg na:

Przebarwienia

Wybierz zabieg na:

Zanieczyszczoną skórę

Wybierz zabieg na:

Widoczne naczynka

Wybierz zabieg na:

Usuwanie owłosienia